INFRACCIÓNS E SANCIÓNS EN MATERIA DE TRÁFICO EN RELACIÓN ÓS USUARIOS DE BICICLETAS.

18 Abr INFRACCIÓNS E SANCIÓNS EN MATERIA DE TRÁFICO EN RELACIÓN ÓS USUARIOS DE BICICLETAS.

Nos últimos anos aumentou de forma considerable o uso da bicicleta, xa sexa como motivo de ocio, de actividade física ou como medio de transporte menos custoso. E malia que, á hora de compartir espazo en vías públicas co resto de vehículos motorizados, a bicicleta aínda parece ser invisible para estes, o certo é que na nosa lexislación é considerada un auténtico vehículo.

Tal é así que a actual normativa en materia de tráfico tipifica como infraccións diversas condutas por parte dos usuarios de bicicletas, as cales levan aparelladas as súas correspondentes sancións:

▪ Non facer uso do alumeado regulamentario: multa de ata 100 euros.

▪ Non facer uso dos elementos e prendas reflectintes: multa de ata 100 euros.

▪ Se o ciclista circula por unha vía transitada por peóns e non garda unha distancia mínima de un metro respecto ós mesmos: multa de ata 100 euros.

▪ Superar os límites de velocidade fixados para cada vía e, en todo caso, superar os 45 km/h, que é a velocidade máxima á que poden circular as bicicletas (excepto naqueles tramos nos que as circunstancias da vía permitan unha velocidade maior): multa que pode ir de 100 a 600 euros.

▪ Non respectar as sinales verticais, semáforos, marcas viais e pasos de peóns: multa de 200 euros.

▪ Circular utilizando auriculares ou cascos de audio: multa de 200 euros.

▪ Circular utilizando o teléfono móbil: multa de 200 euros.

▪ Circular sen casco en vías interurbanas (ou os menores de 16 anos en todo caso): multa de 200 euros.

▪ Circular de xeito temerario: multa de 500 euros.

▪ Circular cunha taxa de alcohol superior á permitida ou baixo os efectos de substancias psicotrópicas: multa de 500 euros, que pode chegar a 1.000 euros no caso de duplicar a taxa máxima permitida ou no caso de xa haber sido sancionado no último ano pola mesma infracción. A taxa máxima de alcohol permitida é de 0,5g/l en sangue.

▪ Incumprir a obriga de deterse e someterse ás probas para a detección de alcohol ou a presenza de drogas no organismo: multa de 1.000 euros.

E ó igual que para os demais usuarios de vehículos, as sancións que se deixan descritas tamén quedarán reducidas ó 50% no caso de que se proceda ó seu pago no prazo de vinte días naturais dende o día seguinte ó da notificación da infracción.

No Comments

Post A Comment

Centro de preferencias de privacidad

Cookies imprescindibles

Se usan para almacenar tus preferencias de privacidad.

gdpr

Cookies de terceros

Usamos cookies de terceros en las que se almacenan externamente para conocer tus usos de navegación.

_ga, _gat, _gid
_ga, _gat, _gid