A PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE FILLOS MENORES EN REDES SOCIAIS. ASPECTOS XURÍDICOS.

seguridad niños internet

25 Feb A PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE FILLOS MENORES EN REDES SOCIAIS. ASPECTOS XURÍDICOS.

Na actual era dixital na que vivimos xa a ninguén lle sorprende ver fotografías de menores pululando por internet; de feito, son moitos os pais que non dubidan en colgar fotos da vida diaria dos seus fillos nas redes sociais. E o que se intúe como un acto cotiá e sen transcendencia, pode derivar nun conflito que incluso faga precisa a intervención dun xuíz.

A publicación de fotografías de menores por parte dos proxenitores é legal sempre e cando non danen a intimidade, a dignidade e a honra do menor; baixo esas premisas ningún problema existe se ámbolos proxenitores se atopan de acordo na súa publicación ou se esta é consentida polo propio menor cando o mesmo sexa maior de catorce anos.

Sen embargo, a cuestión gaña complexidade naqueles casos de pais divorciados ou separados ou en situación de crises matrimoniais e de parella, posto que para a publicación de fotografías dos fillos menores de catorce anos se fará preciso o acordo dos dous proxenitores, e en caso de discrepancia o interesado deberá solicitar a oportuna autorización xudicial.

A nosa lexislación esixe que a publicación de imaxes de menores debe ser consentida por quen ostente a representación legal do menor que, por regra xeral e salvo determinadas circunstancias excepcionais, corresponde a ambos proxenitores en canto que titulares da patria potestade.

A Audiencia Provincial de Pontevedra xa tivo ocasión de pronunciarse ó respecto nunha sentenza ditada en xuño do pasado ano, na que conclúe que o proxenitor que pretenda a publicación de fotos de fillos menores nas redes sociais deberá contar previamente co consentimento do outro proxenitor e, de opoñerse este, poderá acudir á vía xudicial en orde á súa autorización.

Así pois, o que ata o de agora era un tema controvertido comeza a esclarecerse na práctica xudicial.

No Comments

Post A Comment

Centro de preferencias de privacidad

Cookies imprescindibles

Se usan para almacenar tus preferencias de privacidad.

gdpr

Cookies de terceros

Usamos cookies de terceros en las que se almacenan externamente para conocer tus usos de navegación.

_ga, _gat, _gid
_ga, _gat, _gid