COMO SAÍR DUN FICHEIRO DE MOROSOS.

21 Jul COMO SAÍR DUN FICHEIRO DE MOROSOS.

Caer nun ficheiro de morosos é doado, pero saír, en ocasións é un auténtico quebranto de cabeza.

A inclusión dentro dun ficheiro de morosidade esixe unha serie de requisitos inescusables: identificación do acredor, identificación do debedor e que se achegue por parte do acredor cantos títulos impagados, certos e esixibles, teña no seu poder. No momento no que se inclúa no rexistro, o responsable do ficheiro deberá notificar persoalmente ó afectado da inclusión nun prazo máximo de trinta días.

Toda persoa incluída nun ficheiro no que se trate de forma automatizada datos relativos ó cumprimento ou incumprimento de obrigas tributarias, pode exercitar ante o responsable do ficheiro o seu dereito de rectificación ou cancelación. O responsable do ficheiro deberá comunicalo á entidade que tiña facilitado eses datos para que conteste no prazo de cinco días a esa solicitude de rectificación ou cancelación. Se transcorridos eses cinco días sen que a entidade dea resposta, o responsable do ficheiro deberá proceder á rectificación ou cancelación cautelar nun prazo de dez días.

Se considera que se vulneraron os seus dereitos cunha inscrición deste tipo ou, se a pesar de saldar a débeda, a inscrición non desaparece, denuncie ante a Axencia Española de Protección de Datos. As multas por incluír de xeito irregular nun ficheiro van dende os 900 ata os 60.000 euros.

Ademais das entidades financieiras e compañías de servizos, tamén teñen acceso a estes ficheiros calquera sociedade subscrita ós mesmos.

A inscrición dunha débeda nun ficheiro deste tipo ten unha duración máxima de seis anos. Pasado ese prazo, a inscrición deberá ser eliminada do ficheiro aínda que o debedor non procedese ó pago. Pero saiba que durante eses seis anos se lle cerrarán as portas das entidades bancarias de cara a obter financiación.

No Comments

Post A Comment

Centro de preferencias de privacidad

Cookies imprescindibles

Se usan para almacenar tus preferencias de privacidad.

gdpr

Cookies de terceros

Usamos cookies de terceros en las que se almacenan externamente para conocer tus usos de navegación.

_ga, _gat, _gid
_ga, _gat, _gid