QUE FACER ANTE UN DESPIDO. CONSELLOS PRÁCTICOS.

06 Oct QUE FACER ANTE UN DESPIDO. CONSELLOS PRÁCTICOS.

En moitas ocasións, cando un traballador vai ser despedido, non sabe como actuar ante esa situación, descoñecendo se o despido e finiquito son correctos e se pode reclamar fronte á decisión empresarial.

Por iso, desenrolamos unha serie de consellos básicos para actuar adecuadamente chegado ese caso:

  • Ante a entrega da carta de despido, o traballador debe lela tranquilamente e revisar se a mesma contén a data correcta, en cuxo caso pode firmala, pero facendo constar xunto á firma a expresión “non conforme” e poñendo a data na que a recibe. A firma non implica conformidade, senón soamente que o traballador se da por notificado nesa data.
  • Antes de firmala, o traballador debe esixir que se lle entregue unha copia da carta de despido, comprobando que o contido da copia e do orixinal coincidan.
  • O finiquito é o documento de saldo e liquidación onde figuran as contías que a empresa adebeda ó traballador. Este documento non se debe firmar, pois normalmente contén unha cláusula pola que o traballador se declara saldado e renuncia a toda reclamación. En todo caso, de firmalo, sempre se debe facer constar a expresión de “non conforme” e “non aboado”.
  • A continuación, o traballador debe asesorarse se o despido é correcto ou se, pola contra, pode ser declarado improcedente ou nulo, a fin de reclamar as correspondentes indemnizacións ou a readmisión, segundo o caso, así como se as cantidades salariais son correctas ou inferiores ó que legalmente lle corresponde.

Lembramos que, ante un despido, o prazo do que dispón o traballador para impugnalo, é de vinte días dende que se produce o mesmo. Dito prazo cóntase por días hábiles, sen computar os sábados, domingos nin festivos. Pasado dito prazo sen terse impugnado o despido, xa non se poderá actuar contra o mesmo.

Asemade, cómpre ter en conta que o traballador poderá empregar como proba perante os xulgados, gravacións de conversas mantidas co empresario, sempre que o propio traballador participe na conversa.

No Comments

Post A Comment

Centro de preferencias de privacidad

Cookies imprescindibles

Se usan para almacenar tus preferencias de privacidad.

gdpr

Cookies de terceros

Usamos cookies de terceros en las que se almacenan externamente para conocer tus usos de navegación.

_ga, _gat, _gid
_ga, _gat, _gid