Blog

27 Jul OS SEGUROS DE VIDA, SEGUROS MÉDICOS E OS PLANS DE XUBILACIÓN SATISFEITOS POLA EMPRESA, FORMAN PARTE DO SALARIO AOS EFECTOS DE CALCULAR A INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO?

A resposta é afirmativa. Unha recente sentencia do Tribunal Supremo, de data 3 de maio de 2017, conclúe que son salario todas as percepcións económicas dos traballadores, xa sexan en diñeiro, xa en especie, como consecuencia da prestación de servizos laborais por conta allea. Polo...

Read More

20 Feb La declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal. Vía para su reclamación.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como Plusvalía, es un impuesto de naturaleza municipal que teóricamente grava el incremento del valor que experimentan los inmuebles como consecuencia de su transmisión. Recientemente, el Tribunal Constitucional lo ha declarado contrario...

Read More

Centro de preferencias de privacidad

Cookies imprescindibles

Se usan para almacenar tus preferencias de privacidad.

gdpr

Cookies de terceros

Usamos cookies de terceros en las que se almacenan externamente para conocer tus usos de navegación.

_ga, _gat, _gid
_ga, _gat, _gid